KİŞİSEL VERİLERIN KORUNMASI (AYDINLATMA VE RIZA METNİ)

 Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni kapsamında, www.ocasso.com.tr alışveriş yapan müşterilere çeşitli kampanyalar ve indirimler sunan  internet sitesi üyeliğiniz kapsamındaki faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için; kimlik, iletişim, müşteri, meslek ile aile bireyleri ve yakın bilgilerinizin aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesini ve bu amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Ocasso Topluluğu şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasını kabul ediyor musunuz?

 • Tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla;

 

 • Kart programlarına başvuruların toplanması,
 • Söz konusu programın yürütülmesi ile kişisel verilerinizin CRM sistemimize kayıt edilerek segmentasyon yapılması (meslek, alışveriş alışkanlığı, aktiflik durumu, ürün-reyon ilgisi vb.),
 • Kişisel verilerin alışveriş alışkanlıklarına göre analiz edilmesi, fırsatların sunulması ve Şirket içi raporlanması,
 • Çağrı merkezimiz üzerinden aranarak dönemsel olarak memnuniyet anketi yapılması,
 • Özel kampanyaların oluşturulması, SMS, e-posta, mobil uygulama, sosyal medya ve internet reklamları ile duyurulması,
 • Kişisel veri sahiplerine finansal fırsat sunabilmek için kredi kuruluşlarıyla iş birliği yapmak ve bu kapsamda veri paylaşımı gerçekleştirilmesi,
 • Dönemsel olarak memnuniyet anketi yapılması.

 İnternet sitesi üyeliği kapsamında Aydınlatma Metni’ ni  okudum.

Bu kapsamda yukarıdaki Rıza Metni ’ne onay veriyorum.

 

 YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Yapı Marketleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 2. b)Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan, şikayetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek
  sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 3. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Toplanan kişisel verileriniz, şikayetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli alışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Ş